Privacyverklaring

Hobbidee, gevestigd aan
Leerlooierstraat 31
4813 KL  Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring
Wij respecteren u privacy als u onze website bezoekt en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt  zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe verplicht worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hobbidee verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•Naam en/of bedrijfsnaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres

Voor welk doel verwerken wij u persoonsgegevens
Als u een bestelling in onze webwinkel plaatst hebben wij naast u naam ook de gegevens van het aflever- en e-mailadres nodig.
Naam en afleveradres zijn nodig om uw bestelling te kunnen verwerken. Middels het e-mailadres houden wij u op de hoogte van uw bestelling.

Nieuwsbrief
U Heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief geven wij u informatie over nieuwe producten, aanbiedingen en wijzigingen op onze website. Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst. Deze adressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief van ons ontvangt bevat deze een link waarmee u uzelf kunt afmelden.
Deze link bevindt zich onder aan de nieuwsbrief.

Cookies
De website hobbidee-breda.nl maakt gebruik van analytische cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hobbidee gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Hobbidee maakt ook gebruik van Google Analytics en heeft hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en niet met Google gedeeld.

Cookies weigeren
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Informatie hierover kunt u vinden onder het help menu van uw browser voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Beveiliging
Hobbidee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie. Ook is onze website voorzien van een geldig SSL certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hobbidee-breda.nl

Bewaartermijn
Hobbidee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hobbidee-breda.nl

Hobbidee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.