Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Hobbidee aan afnemers worden geleverd.

1.2 Door het plaatsen van en bestelling of het accepteren van een aanbieding houd in dat u met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden akkoord gaat.

2. Aanbod

2.1 Het aanbod van Hobbidee bevat een nauwkeurige omschrijving.  De afbeelding is een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product

2.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hobbidee niet.

3. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen op een van de wijze zoals tijdens het bestelproces wordt aangegeven.

3.3 Bij betaling met directe overschrijving verwachten we binnen 7 dagen de betaling op onze rekening, indien dit niet het geval is wordt de bestelling automatisch terug geplaatst in de webwinkel.

4. Levertijden

4.1 Na betaling worden de goederen in de meeste gevallen na 1 werkdag verzonden, tenzij op de website of in de bestelbevestiging anders wordt vermeld.

4.2 Goederen die niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nageleverd. U krijgt hiervan telefonisch of per e-mail een bericht (indien telefoonnummer of e-mail adres bekend is)..

4.3 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit, strekt er niet toe om Hobbidee in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van goederen te weigeren noch een vergoeding van Hobbidee te eisen.

5. Verzending en Transportrisico

5.1 De verzending van goederen geschiedt, indien schriftelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afnemer.

5.2  Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco`s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden aan Hobbidee.

5.3 Hobbidee kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere zaken die gebeuren tijdens transport.

6. Retourneren

6.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst conform het herroepingsrecht worden geretourneerd.

6.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Wanneer er door Hobbidee de verkeerde producten zijn verzonden, worden de retournerings kosten door Hobbidee vergoed mits er vooraf telefonisch contact hierover is geweest tussen afnemer en Hobbidee.

6.4 Bij de retour te zenden goederen dient altijd een volledig ingevuld retourformulier te zijn toegevoegd.

6.5 Na retournering dienen de goederen zich in onberispelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.

6.6 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen op de door de afnemer opgegeven bank of girorekening bijgeschreven.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De overeenkomsten tussen Hobbidee en haar afnemers worden beheerst door Nederlands recht.